inspiration ›

bio bloemen

veldkleur

Bloemen als ode aan de natuur

 

Door biologische bloemen te telen willen ze bij Veldkleur bijdragen aan de diversiteit in het landschap en daardoor kunnen er terug meer kringlopen gesloten worden wat rechtstreeks ten goede komt aan de grond die ze betelen.

Zo kunnen ze bij Veldkleur op hun manier bijdragen aan het herstel van het land dat we bewerken en waar we, letterlijk de vruchten van kunnen plukken. 

Die bijdrage is iets wat Veldkleur heel veel voldoening geeft, het gevoel iets goed te kunnen doen, al is het op de kleine schaal, voor de leefomgeving en volgende generaties. 

Het is belangrijk om biologische geteelde bloemen meer onder de aandacht te brengen en alzo een ruimer bewustzijn te kunnen wekken. Het gaat snel met de groei van de bewustwording dat ook bloemen een product zijn waarmee je een milieu- en klimaatbewuste keuze kunt maken. Slow flowers zijn hier een mooi antwoord voor!

De oeverloze schoonheid van het land, het ritme van de seizoenen, gevat in de pracht van de bloemen dat willen ze bij Veldkleur graag delen. 

 

 

www.veldkleur.be

 

gepubliceerd: 24 August 2019

suggesties uit de shop